Ruby – Wyrażenia regularne a znaki specjalne

„There ain’t no such thing as plain text”. Joel Spolsky (what every developer must know about unicode). „Nie istnieje nic takiego jak czysty tekst”. Do dalszych rozważań  korzystam z systemu używającego kodowania UTF-8 oraz Ruby 2.0. Rezultaty mogą być inne jeśli użyje się innego kodowania. Ostatnio parsowałem trochę tekstu polskiego. Jako że wyrażenia regularne w ...