Pobranie UUID partycji

Żeby pobrać UUID partycji /dev/sdc3, run:

[cc lang=”bash”]
blkid /dev/sdc3
[/cc]

UUID może przydać się by utworzyć wpis w /etc/fstab dla tej partycji (przydatne wtedy, gdy np. dysk jest dyskiem USB i po każdym włożeniu może uzyskać inny identyfikator (sdb, sdc). Poza tym, to dobra praktyka :))

Leave a Reply